“Vi har blivit blåsta” – men vem gör något åt det?

“Vi har blivit blåsta” – men vem gör något åt det?

Jag kan tyvärr på rak arm ge tio exempel på övergrepp från Försäkringskassan och Socialtjänsten samt även Svensk Domstol och Länsstyrelser. Jag sitter med ett ärende just nu som berör båda de förstnämnda. Dick Sundevall på Magasinet Paragraf gör ett mycket tänkvärt...