Jag kan tyvärr på rak arm ge tio exempel på övergrepp från Försäkringskassan och Socialtjänsten samt även Svensk Domstol och Länsstyrelser. Jag sitter med ett ärende just nu som berör båda de förstnämnda. Dick Sundevall på Magasinet Paragraf gör ett mycket tänkvärt och insiktsfullt inlägg om i detta fallet Försäkringskassan.

Dick Sundevall

Det är ett systemfel att inkompetenta människor kan ta helt vansinniga beslut och att dessa beslut inte fångas upp av en professionell metod. Återigen både Försäkringskassan och Socialtjänsten lider kraftigt av detta men även vissa andra myndigheter.

Dessvärre dör människor av detta. Jag har två fall av självmord i min omedelbara närhet. Den ena en pappa och den andra ett barn. Den första utsattes för Försäkringskassan och den andra i flera år av Socialtjänstens beslut och en fosterhemsplacering ifrån helvetet.

SÅ VAD GÖR POLITIKERNA? VEM SKA TA ANSVARET FÖR ATT RÄTTA TILL DESSA SYSTEMFEL!

Vi har blivit blåsta, Dick Sundevall, Magasinet Paragraf