Om oss1

Jiddra Inte är en politiskt och religiöst obunden organisation som är mot våld, övergrepp, rasism och missbruk.

Jiddra Inte är en insamlingsstiftelse som arbetar för att stötta och motivera ungdomar genom en veckas gratis inspirationsläger och efterföljande mentorskap. Vi riktar framförallt in oss mot ungdomar från utsatta miljöer som riskerar att hamna i destruktiva levnadsmönster. Det finns många unga killar och tjejer som känner ett utanförskap och som inte har några eller väldigt få positiva förebilder. De hamnar lätt i en destruktiv spiral som är svår att bryta.

Stiftelsen Jiddra Inte vill inspirera dessa ungdomar och visa dem på positiva valmöjligheter som de ofta inte vet om att de har.2Stiftelsen ger ungdomar från utsatta miljöer en veckas gratis läger som drivs av erfarna lägerledare. En vecka med föreläsningar, workshops och där de får träffa inspirerande människor som de kan lyssna på och prata med under avslappnade former. Ungdomarna kommer få möjligheten att vistas i en miljö där de får ett andrum från vardagen. Efter lägerveckan kommer deltagarna erbjudas möjligheten att få kontakt med en av våra mentorer som kan stötta dem att hålla inspirationen uppe under tiden efter inspirationslägret. Och så att de ges tillgång till kontaktnät som de saknar.

Bakgrund

Stiftelsen grundades av bland annat Patrik Pelosio som ett resultat av arbetat med boken Jiddra Inte som hans egna historia. Patrik Pelosio växte upp under problematiska förhållanden i ett nedgånget område. Han hamnade tidigt i våld och kriminalitet. Men mot alla odds lyckades Patrik bryta den negativa spiralen och arbetar idag sedan många år mot våld, droger och rasism. Han vet vad som kan hända när unga tjejer och killar hamnar snett och känner ett starkt utanförskap. Då greppar de efter första bästa gruppering som ger dem ett sammanhang. De ser inget val framför sig, de känner inte till att det finns alternativ och sedan är de inne i en destruktiv spiral som är svår att bryta.

Idag föreläser Patrik om detta för skolor, företag och organisationer, ofta tillsammans med förintelseöverlevaren och 2012 år svenska hjälte, Emerich Roth. Ideén till stiftelsen föddes ur insikten: för att kunna välja behöver man känna till att det finns alternativ; och det vill vi i Stiftelsen Jiddra Inte ge ungdomar.

Läger

Stiftelsen Jiddra Inte erbjuder ungdomar en veckas gratis inspirationsläger. En vecka där de kommer erbjudas föreläsningar, workshops och träffa inspirerande människor som de kan prata med under avslappnade former. Våra ansvariga lägerledare har mångårig erfarenhet och kommer att ge ungdomarna upplevelser och insikter som varar längre än bara en vecka. Tanken är att lägret ska så ett frö och väcka deras motivation och vilja till fortsatt engagemang.